Spotkanie mieszkanicznik 24 maja 2018 roku

Dzię­ku­ję za zain­te­re­so­wa­nie

Wszyst­kie infor­ma­cje o wyda­rze­niu są umiesz­czo­ne na Face­bo­ok. Klik­nij tutaj.