Wzory testamentu

By | 23 sierpnia 2014

TestamentTestament jest dokumentem, w którym za życia decydujemy co ma się stać z naszym majątkiem. Jego spisanie jest niezwykle proste i nie wymaga od nas szczególnej wiedzy. Zamieszczone we wpisie przykłady i objaśnienia ułatwią sporządzenie ostatniej woli.

Bardzo ważne informacje

Testament własnoręczny musi być w całości spisany odręcznie przez spadkodawcę. Używamy tylko kartki papieru i długopisu lub pióra. Nie może być wydrukiem komputerowym opatrzonym jedynie podpisem. Niedopuszczalne jest także napisanie go na maszynie do pisania lub spisanie go przez małżonka lub dziecko.

Przeczytaj koniecznie inne ważne informacje na temat sporządzania testamentu własnoręcznego.

Podstawowe wzory testamentu

Gdy chcemy po prostu wskazać osoby, które mają po nas dziedziczyć. Możemy przy tym określić udział jaki mają one otrzymać. Wskazanie osób dziedziczących nie pozbawia osób uprawnionych do otrzymania zachowku.

 

Przykład 1

Sopot, 22 sierpnia 2014 roku 

Testament 

Ja, Jan Kowalski, urodzony 1 stycznia 1970 roku w Warszawie, do spadku po mnie powołuję w równych częściach: mojego syna Michała Kowalskiego i moją wnuczkę Grażynę Nowak. 

Jan Kowalski 

 

Przykład 2

Sopot, 22 sierpnia 2014 roku 

Testament 

Ja, Jan Kowalski, urodzony 1 stycznia 1970 roku w Warszawie, na wypadek mojej śmierci cały posiadany majątek przekazuję mojej córce Annie Kowalskiej.  

Jan Kowalski

 

Przykład 3

Sopot, 22 sierpnia 2014 roku 

Testament 

Ja, Jan Kowalski, urodzony 1 stycznia 1970 roku w Warszawie, na wypadek mojej śmierci mój majątek przekazuje Annie Kowalskiej urodzonej 12 lipca 1990 roku w Bydgoszczy, która ma otrzymać 1/2 część. Pozostałą połowę w równych częściach mają otrzymać: moja żona Lucyna Kowalska i mój wnuk Jarosław Kaczorowski.  

Jan Kowalski 

 

Wzory testamentu z wydziedziczeniem

Wydziedziczenie wskazanej w testamencie osoby nie tylko pozbawia ją prawa do części spadku, ale także pozbawia prawa do zachowku. Wydziedziczenie może być dokonane tylko z ważnych przyczyn, tj. wtedy gdy uprawniony wbrew woli spadkodawcy postępuje uporczywie w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego lub dopuścił się względem spadkodawcy albo jednej z najbliższych mu osób umyślnego przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności albo rażącej obrazy czci lub uporczywie nie dopełnia względem spadkodawcy obowiązków rodzinnych. Jeżeli chcesz kogoś wydziedziczyć to przeczytaj koniecznie specjalny wpis dotyczący wydziedziczenia.

 

Przykład 4

Sopot, 22 sierpnia 2014 roku 

Testament 

Ja, Jan Kowalski, urodzony 1 stycznia 1970 roku w Warszawie, do spadku po mnie powołuję w równych częściach: mojego syna Michała Kowalskiego i moją wnuczkę Grażynę Nowak. 

Jednocześnie wydziedziczam mojego syna Adama Kowalskiego gdyż nie utrzymuje on ze mną żadnych kontaktów rodzinnych od ponad dziesięciu lat, nie interesował się mną również w czasie ciężkiej choroby jak również odmówił mi wsparcia w okresie wielomiesięcznego pobytu w szpitalu. 

Jan Kowalski 

 

Przykład 5

Sopot, 22 sierpnia 2014 roku 

Testament 

Ja, Jan Kowalski, urodzony 1 stycznia 1970 roku w Warszawie, na wypadek mojej śmierci cały majątek przekazuje żonie Annie. 

Jednocześnie wydziedziczam moją córkę Paulinę ponieważ wielokrotnie pomawiała mnie w gronie rodzinnym i wśród znajomych używając przy tym słów wulgarnych i obraźliwych o czym dowiadywałem się systematycznie od innych krewnych.  

Jan Kowalski 

 

Przykład 6

Sopot, 22 sierpnia 2014 roku 

Testament 

Ja, Jan Kowalski, urodzony 1 stycznia 1970 roku w Warszawie, na wypadek mojej śmierci cały majątek przekazuje w równych częściach moim wnukom.  

Jednocześnie wydziedziczam mojego syna Łukasza Kowalskiego ponieważ jest hazardzistą i alkoholikiem. Nadto zaniedbywał swoją rodzinę, urządzał im karczemne całonocne awantury i mimo moich wielokrotnych próśb nie chciał podjąć leczenia.  

Jan Kowalski 

 

Polub proszę mój profil na FaceBook

 

Wzory testamentu z zapisem

Spadkodawca może w testamencie uczynić zapis zwykły lub zapis windykacyjny. Zapis windykacyjny wymaga dla testamentu formy aktu notarialnego więc nie przedstawię tutaj wzoru takiego dokumentu. Zapis zwykły może być poczyniony w testamencie własnoręcznym. Zapisobiorca ma prawo otrzymać od spadkobierców wskazane w testamencie rzeczy.

 

Przykład 7

Sopot, 22 sierpnia 2014 roku 

Testament 

Ja, Jan Kowalski, urodzony 1 stycznia 1970 roku w Warszawie, na wypadek mojej śmierci cały majątek przekazuje w równych częściach dzieciom.  

Jednocześnie chciałbym, by mój przyjaciel Łukasz Kossakowski otrzymał jako zapisobiorca mój motocykl Harley-Davidson. 

Jan Kowalski 

 

Przykład 8

 Sopot, 22 sierpnia 2014 roku 

Testament 

Ja, Jan Kowalski, urodzony 1 stycznia 1970 roku w Warszawie, na wypadek mojej śmierci cały majątek przekazuje żonie.  

Bibliotece Miejskiej w Łomży jako zapisobiorcy zapisuje wszystkie moje książki.   

Jan Kowalski 

 

Przykład 9

 Sopot, 22 sierpnia 2014 roku 

Testament 

Ja, Jan Kowalski, urodzony 1 stycznia 1970 roku w Warszawie, na wypadek mojej śmierci cały majątek zapisuje po 1/3 moim córkom Annie, Natalii i Agnieszce.  

Jednocześnie chciałbym, by moja parafia pod wezwaniem Św. Piotra i Pawła w Sopocie otrzymała jako zapisobiorca pięć tysięcy złotych. Kwotę tę ma przekazać ze swojej części spadku Anna.  

Jan Kowalski 

 

Wzory testamentu z poleceniem

Polecenie jest rozporządzeniem testamentowym w którym testator może nałożyć na spadkobiercę lub na zapisobiercę obowiązek oznaczonego działania lub zaniechania. Typowymi przykładami poleceń są: polecenie kontynuowania zbioru numizmatycznego, polecenie roztoczenia opieki nad chorym członkiem rodziny, polecenie kontynuowania nauki, zaprzestania nadużywania alkoholu lub narkotyków, polecenie porzucenia dotychczasowego trybu życia na rzecz preferowanego przez spadkodawcę itp., byleby nie wiązały się z elementem majątkowym.

Przykład 10

Sopot, 22 sierpnia 2014 roku 

Testament 

Ja, Jan Kowalski, urodzony 1 stycznia 1970 roku w Warszawie, na wypadek mojej śmierci cały majątek przekazuje w równych częściach dzieciom.  

Jednocześnie chciałbym, by moją kolekcję znaczków jako zapisobiorca otrzymał mój przyjaciel Łukasz Kossakowski. Ma on również otrzymać jako zapisobiorca kwotę trzech tysięcy złotych, którą polecam mu wydać na uzupełnienie kolekcji o znaczek „red penny” z 1847 roku. 

Jan Kowalski 

 

Przykład 11

Sopot, 22 sierpnia 2014 roku 

Testament 

Ja, Jan Kowalski, urodzony 1 stycznia 1970 roku w Warszawie, na wypadek mojej śmierci cały majątek przekazuje moim dzieciom Adamowi i Agnieszce.  

Mojemu synowi Adamowi polecam zorganizowanie pogrzebu według obrządku katolickiego i dbanie o mój grób. Córce Agnieszce polecam opiekę na matką w razie jej choroby.  

Jan Kowalski

Wzór testamentu z wykluczeniem przyrostu

W testamencie możemy wyłączyć przyrost wpisując w jego treści sformułowanie „wyłączam przyrost”. Wtedy część należąca do spadkobiercy który spadek odrzuci będzie podlegała dziedziczeniu ustawowemu. Przeczytaj oddzielny wpis o przyroście testamentowym.

Przykład 12

Sopot, 22 sierpnia 2014 roku 

Testament 

Ja, Jan Kowalski, urodzony 1 stycznia 1970 roku w Warszawie, do spadku po mnie powołuję w równych częściach: mojego syna Michała Kowalskiego i moją wnuczkę Grażynę Nowak. Jednocześnie dla obu powołań wyłączam przyrost.

Jan Kowalski 

Wzór testamentu z podstawieniem

Spadkodawca może też zadecydować kto ma zastąpić określonego spadkobiercę lub wszystkich spadkobierców. Służy temu instytucja podstawienia. Wystarczy taką osobę wskazać w treści testamentu. Przeczytaj oddzielny wpis o podstawieniu testamentowym.

Przykład 13

Sopot, 22 sierpnia 2014 roku 

Testament 

Ja, Jan Kowalski, urodzony 1 stycznia 1970 roku w Warszawie, do spadku po mnie powołuję w równych częściach: mojego syna Michała Kowalskiego i moją wnuczkę Grażynę Nowak.

Gdyby którekolwiek z nich nie chciało lub nie mogło po mnie dziedziczyć to w jego miejsce ma wejść wnuk Kamil Nowak. 

Jan Kowalski 

 

Mam nadzieję, że przytoczone przykłady ułatwią Wam spisanie ostatniej woli. Jeszcze raz gorąco zachęcam do przeczytania dodatkowych informacji na temat sporządzania testamentu własnoręcznego.

Zmiana testamentu

W każdej chwili możesz zmienić lub odwołać swój testament. Jak to zrobić opisałem w oddzielnym wpisie.

Dziedziczenie ustawowe

Jeżeli nie pozostawisz ważnego testamentu, to spadek po Tobie zostanie odziedziczony zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego. Na temat dziedziczenia ustawowego przygotowałem oddzielny wpis.

 

 • Anna

  Ojciec dziecka jest hazardzistą i nie łoży na jego utrzymanie, nie mamy ślubu, dziecko jest niepełnoletnie i ja tj. matka sprawuję opiekę. W przypadku śmierci opieka przypadnie ojcu. Jak zapisać w testamencie, że wszystko należy się dziecku, ale do jego pełnoletności moim majątkiem ma zarządzać moja mama lub mój brat?

  • skarbonamamony

   To raczej nie jest rola testamentu. Można co prawda zapisać wszystko np. Twojej mamie i uczynić zapis, że po uzyskaniu pełnoletniości przez dziecko przekazać to co zostało jemu, a do tego czasu troszczyć się o dziecko.

   Podstawą powinno być pozbawienie ojca praw rodzicielskich. Wtedy na wypadek Twojej śmierci nie będzie on się nim zajmował, a wówczas sąd rodzinny, jeżeli babcia lub wujek będą w tym kierunku podejmować działania, może wskazać ich jako opiekunów dziecka. W takim wypadku będą oni mogli także zarządzać jego majątkiem. Oczywiście w granicach dozwolonych przez prawo gdyż na niektóre czynności i tak będą musieli uzyskać zgodę sądu.

   • Tomasz

    Niestety nie ma Pan racji. Testament jest od tego. W takiej sytuacji Pani Anno należy wraz z powołaniem do spadku małoletniego wskazać jednocześnie zarządcę jego majątku z określeniem okresu do którego zarząd ma trwać.

 • Daniel Sokalski

  Duży plus za ilość przykładów. Dla poszukujących innych zapraszam tutaj http://testamenty24.pl/testament-wzor/