Większa Warszawa = wyższe czynsze

By | 4 lutego 2017

Dołączenie do Warszawy okolicznych gmin spowoduje najpewniej skokowy wzrost czynszów w lokalach mieszkalnych w tych gminach. Ciekawe czy pomyśleli o tym pomysłodawcy?

30 stycznia 2017 r. wpłynął do Sejmu projekt zmiany granic Warszawy. W imieniu wnioskodawców złożył go poseł Jacek Sasin. Nie po raz pierwszy ten poseł mnie zaskoczył.

Według projektodawców, Warszawa miałaby być powiększona o 32 ościenne gminy. Coś tam jednak źle policzyli, o któreś zapomnieli i chyba będzie jednak jeszcze jedna. Do stolicy miałyby być włączone m.in. Góra Kalwaria, Ożarów Mazowiecki, Łomianki, Nieporęt i Wołomin. Pomijam, że dzięki temu mielibyśmy największą stolicę w Europie, ale nawet większą niż Moskwa, a niektórzy nawet twierdzą, że Nowy Jork (nie wiem, nie sprawdzałem).

Mnie jednak interesuje, czy taka zmiana może wpłynąć na rynek najmu w dotychczasowych, okolicznych gminach. Oczywiście, w dłuższym okresie wzrośnie wartość nieruchomości – wiadomo, adres Warszawa, stolica Polski. Ale niektórych może zaskoczyć fakt, że praktycznie z dnia na dzień mogą zmienić się stawki czynszu, szczególnie w tych najtańszych lokalach mieszkalnych. Wszystkiemu winien wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych.

Ustawa o ochronie praw lokatorów ściśle reguluje podwyżki czynszów w lokalach mieszkalnych. Właścicielowi takiego lokalu wolno podwyższyć czynsz wypowiadając jego dotychczasową wysokość. Termin wypowiedzenia wynosi 3 miesiące, chyba że strony w umowie ustalą termin dłuższy. Wynajmujący obowiązany jest, pod rygorem nieważności, dokonać tego na piśmie.

Każda podwyżka czynszu musi być uzasadniona. Lokator może zażądać przedstawienia kalkulacji podwyżki. Wynajmujący musi, w terminie 14 dni od dnia otrzymania żądania, przedstawić najemcy na piśmie przyczynę podwyżki i jej kalkulację. Gdy tego nie uczyni lub nie dochowa pisemnej formy, podwyżka będzie nieważna.

I teraz dochodzimy do najważniejszego. Nie wymaga uzasadnienia podwyżka czynszu do 3% wartości odtworzeniowej lokalu rocznie. Czym jest ten wskaźnik? Wartość odtworzeniową lokalu ustala się w oparciu o wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 mkw. powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych. Wartość odtworzeniowa to po prostu pomnożona powierzchnia lokalu przez wskaźnik przeliczeniowy. Wskaźnik przeliczeniowy co pół roku obwieszcza w każdym województwie odpowiedni Wojewoda.

Wojewoda Mazowiecki obwieścił ostatnio takie stawki we wrześniu ubiegłego roku. Do 31 marca 2017 obowiązują poniższe:

  • dla województwa mazowieckiego, z wyłączeniem m. st. Warszawy – 3558,46 zł;
  • dla m. st. Warszawy – 5922,63 zł

Bardzo duża dysproporcja. Chyba się zgodzisz? Policzmy zatem dalej.

Podwyżka niewymagająca uzasadnienia w miastach województwa mazowieckiego poza Warszawą to kwota 8,90 zł za m2. W Warszawie to już kwota 14,81 zł za m2.

Przy 45 metrowym mieszkaniu czynsz może wzrosnąć z 400 zł na 670 zł miesięcznie.

Wielu osobom jedyne co może pozostać to wyprowadzić się z tych najtańszych mieszkań…