Tag Archives: podzielniki

Podzielniki – jak rozliczać z najemcą koszty ogrzewania

Dość często zdarza się, że najemca zwalnia nasze mieszkanie w czasie trwania sezonu, w którym rozliczane roczne opłaty za ogrzewanie. W tej sytuacji stajemy przed dylematem, jak sprawiedliwie podzielić koszty ciepła by z jednej strony nie mieć straty, a z drugiej strony by najemca nie zapłacił więcej niż powinien. Czy to jest w ogóle możliwe? 

Pozew o zwrot nadpłaty za ogrzewanie

Spółdzielnia mieszkaniowa Młyniec w Gdańsku odmawiała mi rozliczenia kosztów zużycia ciepła za sezon grzewczy 2012/2013. Chodziło mi konkretnie o zwrot poczynionej nadpłaty, która wynikała z minimalnego zużycia w tym okresie. Spółdzielnia zasłaniała się samodzielnie ustalonym regulaminem, który w mojej ocenie jest sprzeczny z prawem i rażąco naruszał przez to moje interesy, a pośrednio także interes… Read More »