Tag Archives: dziedziczenie

Gdy nie ma testamentu

Dziedziczenie ustawowe uregulowane jest w kodeksie cywilnym, a konkretnie w jego artykułach 930 – 940. Również w innych miejscach kodeksu cywilnego odnajdujemy związane z tym tematem przepisy. Z tego względu przygotowałem niniejszy wpis, który ma na celu przekrojowe przedstawienie problematyki dziedziczenia z mocy ustawy.