Opodatkowanie dochodów z najmu

By | 8 stycznia 2015

zeznanie podatkowe z kalkulatorem i banknotami

„Nie ma nic niemoralnego w takim układaniu swoich spraw, które skutkuje płaceniem tak niskich podatków, jak to tylko możliwe. Każdy tak czyni, bogaty i biedny, obaj mają do tego prawo”.  Taką wolność formułowania myśli mają tylko sędziowie systemu common law. Te akurat słowa wypowiedział Leamed Hand, sędzia Sądu Najwyższego USA. 

Również nasza judykatura pozytywnie odnosi się do opłacania podatków w najniższej dostępnej w zgodzie z prawem wysokości. Oto fragment wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 30 czerwca 2003 (I SA/Wr 1183/00) – Wyrok NSA.

„Z żadnej normy prawnej nie można wyprowadzić zasady nakładającej na podatnika obowiązek działania do powstania zobowiązania podatkowego w najwyższej możliwej wysokości. Jeżeli obowiązujący porządek prawny stwarza podatnikowi możliwość wyboru kilku legalnych konstrukcji do osiągnięcia zamierzonego celu gospodarczego, z których każda będzie miała inny wymiar podatkowy, to wybór najkorzystniejszego podatkowo rozwiązania nie może być traktowany jako obejście prawa.”

Osiągając przychody z najmu mamy możliwość wyboru formy opodatkowania. Wybór nie jest może nie jest duży, ale trzeba cieszyć się z tego co fiskus nam daje.

Dostępne możliwości wyboru

Najprostszą formą podatku jest ryczałt. Obliczenie należnego podatku jest proste. Płacimy po prostu 8,5% od osiągniętego przychodu z najmu długoterminowego albo 17% od przychodów z usług zakwaterowania (najmu krótkoterminowego). Przy tym rozwiązaniu nie musimy martwić się o gromadzenie dokumentacji kosztowej, naliczać kosztów, amortyzacji i dokonywać innych obliczeń. W dalszym ciągu wpisu będę się raczej posługiwał stawką 8,5%, odpowiednią dla najmu długoterminowego, bowiem znakomitą większość czytelników zapewne ten typ najmu właśnie interesuje.

Drugim rozwiązaniem są tzw. zasady ogólne. Czyli płacimy łączny podatek od zsumowanych wszystkich osiągniętych dochodów. Sumujemy dochody z pracy, z umów zleceń i o dzieło, emerytury, renty i innych dochodów. Doliczamy do tego dochód osiągnięty z najmu. Wszystkie te dochody łącznie opodatkowane są progresywną skalą. Dochód łączny w wysokości do 85.528 zł opodatkowujemy podatkiem 18% pomniejszając kwotę podatku o 556,02 zł. Nadwyżkę dochodu ponad 85.528 zł opodatkowujemy podatkiem 32%. W sumie to wszyscy wiemy, bo co roku składamy PIT.

Osiągając dochody z najmu i rozliczając podatek dochodowy na zasadach ogólnych możemy kwotę dochodu pomniejszyć o koszty uzyskania przychodu. Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, o ile ustawa wyraźnie nie wskazuje wyłączenia określonej grupy kosztów. To sucha definicja ustawowa. Do typowych kosztów uzyskania przychodu z najmu zalicza się:

 • zapłacony podatek od nieruchomości i opłatę za wieczyste użytkowanie,
 • ubezpieczenie nieruchomości,
 • koszty pozyskania najemców: koszty ogłoszeń, prowizja pośrednika,
 • koszty utrzymania nieruchomości: opłaty do spółdzielni albo wspólnoty mieszkaniowej, fundusz remontowy,
 • opłaty za media jeżeli najemca nie opłaca ich bezpośrednio,
 • odsetki od kredytu z którego sfinansowaliśmy zakup nieruchomości,
 • amortyzacja nieruchomości,
 • koszty remontów.

Wszystkie wydatki musimy dokumentować otrzymanymi fakturami. Wydatki związane z podatkami, opłatami dokumentujemy potwierdzeniami zapłaty (np. wyciąg bankowy). Chcąc odliczać amortyzację musimy prowadzić odpowiednią ewidencję, ale nie jest to skomplikowane.

Lista wydatków które są wyłączone z możliwości odliczania też jest dosyć spora. Lista naszych zachcianek, których nie możemy odliczać najczęściej sprowadza się do:

 • rat kredytu hipotecznego – możemy odliczyć tylko część odsetkową z raty;
 • koszt rozbudowy, przebudowy lub ulepszenia – te wydatki podwyższają podstawę amortyzacji;
 • odsetki od kapitału zainwestowanego w zakup nieruchomości.

Dodatkową zaletą zasad ogólnych jest możliwość korzystania z ulg i odliczeń, w tym ulgi od wpłat na IKE i IKZE.

Trzecim sposobem opodatkowania dochodów z najmu jest założenie działalności gospodarczej i opodatkowanie dochodu podatkiem liniowym 19%. Dochód obliczamy tak jak przy zasadach ogólnych. Od uzyskanych przychodów odejmujemy koszty jego uzyskania. Wadą prowadzenia działalności gospodarczej jest konieczność ponoszenia wydatków na składki ZUS. Dotyczy to niemal wszystkich podatników i dlatego mało osób decyduje się na rejestrację działalności gospodarczej.

Porównanie sposobów opodatkowania

Do prowadzenia kalkulacji przygotowałem specjalny arkusz Excela, który możecie wykorzystać do Waszych porównań. Wypełniamy tylko białe komórki, reszta wyliczeń odbywa się automatycznie. Arkusz jest całkowicie darmowy i znajdziesz go tutaj. Arkusz jest całkowicie darmowy i znajdziesz go tutaj.

Porównajmy teraz trzy modelowe przykłady.

Przykład 1

Wynajmujemy nowe mieszkanie o łącznej wartości nakładów 250.000 zł. Stawka amortyzacji wynosi 1,5%. Uzyskujemy czynsz w wysokości 1.300 zł przez przeciętnie 11 miesięcy w roku (14.300 zł rocznie). Koszty mediów i opłaty do spółdzielni (wspólnoty) najemca płaci sam. Ponosimy następujące przeciętne koszty roczne:

 • podatek od nieruchomości – 49 zł
 • ubezpieczenie – 220 zł
 • koszty ogłoszeń związanych z poszukiwaniem najemcy – 300 zł
 • opłaty za media i do wspólnoty w miesiącu w którym nie mamy najemcy – 450 zł

Oprócz tego przy każdej zmianie najemcy musimy zapłacić za jakieś drobne naprawy (300 zł) i wymianę drobnego sprzętu i wyposażenia (300 zł).

Oto wyliczenia (kliknij by powiększyć):

optymalizacja podatkowa przykład 1

W tym przykładzie najkorzystniejsze opodatkowanie to opodatkowanie ryczałtowe, w którym zapłacilibyśmy 1216 zł podatku. Natomiast jeżeli przychody z najmu to jedyny nasz dochód, to najkorzystniejsze są zasady ogólne bo wtedy kwotę wolną od podatku możemy odpisać od podatku wyliczonego z najmu. Zapłacimy wtedy 1052 zł podatku.

Przykład 2

Wynajmujemy 50 letnie mieszkanie o łącznej wartości nakładów 250.000 zł. Stawka amortyzacji w tym wypadku wynosi aż 10%. Uzyskujemy czynsz w wysokości 1.100 zł przez przeciętnie 11 miesięcy w roku (12.100 zł rocznie). Koszty mediów i opłaty do spółdzielni (wspólnoty) najemca płaci sam. Ponosimy następujące przeciętne koszty roczne:

 • podatek od nieruchomości – 49 zł
 • ubezpieczenie – 220 zł
 • koszty ogłoszeń związanych z poszukiwaniem najemcy – 300 zł
 • opłaty za media i do wspólnoty w miesiącu w którym nie mamy najemcy – 450 zł

Oprócz tego przy każdej zmianie najemcy musimy zapłacić za jakieś drobne naprawy (300 zł) i wymianę drobnego sprzętu i wyposażenia (300 zł).

Oto wyliczenia (kliknij by powiększyć):

optymalizacja podatkowa przykład 2

W tym przypadku, z uwagi na duże koszty amortyzacji przewyższające nasz przychód, najkorzystniejsze będzie opodatkowanie według zasad ogólnych. W takim przypadku zapłacimy okrągłe zero złotych podatku.

Przykład 3

Wynajmujemy nowe mieszkanie o łącznej wartości nakładów 250.000 zł. Stawka amortyzacji wynosi 1,5%. Inwestycje sfinansowaliśmy hipotecznym kredytem bankowym od którego rocznie płacimy około 4500 zł odsetek. Uzyskujemy czynsz w wysokości 1.300 zł przez przeciętnie 11 miesięcy w roku (14.300 zł rocznie). Koszty mediów i opłaty do spółdzielni (wspólnoty) najemca płaci sam. Ponosimy następujące przeciętne koszty roczne:

 • podatek od nieruchomości – 49 zł
 • ubezpieczenie – 220 zł
 • koszty ogłoszeń związanych z poszukiwaniem najemcy – 300 zł
 • opłaty za media i do wspólnoty w miesiącu w którym nie mamy najemcy – 450 zł

Oprócz tego przy każdej zmianie najemcy musimy zapłacić za jakieś drobne naprawy (300 zł) i wymianę drobnego sprzętu i wyposażenia (300 zł).

Oto wyliczenia (kliknij by powiększyć):

optymalizacja podatkowa przykład 3

W tym przykładzie najkorzystniejsze opodatkowanie to opodatkowanie na zasadach ogólnych. Po uwzględnieniu kosztu zapłaconych odsetek zapłacimy niewielki podatek (402 zł) lub nie zapłacimy go wcale gdy dochody z najmu są naszymi jedynymi dochodami.

Klucz do obniżenia płaconego podatku

Jak wynika z powyższego, kluczem do obniżenia płaconego podatku jest stosowanie amortyzacji. Nazywana jest ona zresztą tarczą podatkową. Więcej na temat amortyzacji znajdziesz w tym wpisie.

Jak dokonać wyboru sposobu opodatkowania

Poza założeniem działalności gospodarczej i rozliczeniem związanych z tym przychodów w podatku liniowym wybór sposobu opodatkowania nie jest skomplikowany. Założenie działalności gospodarczej związanej z najmem jest bowiem tematem na tyle obszernym, że wymaga to stworzenia oddzielnego  wpisu. Skupmy się zatem na wyborze pomiędzy ryczałtem, a zasadami ogólnymi.

Jeżeli zaczynamy dopiero naszą przygodę z najmem, a chcemy opodatkować się ryczałtowo to najpóźniej do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym po raz pierwszy uzyskaliśmy przychód składamy naczelnikowi naszego urzędu skarbowego odpowiednie oświadczenie. Jeżeli pierwszy przychód uzyskaliśmy w grudniu to oświadczenie to musimy złożyć do końca grudnia.

Jeżeli zaczynamy wynajmować naszą nieruchomość i chcemy opodatkowywać się na zasadach ogólnych to nie musimy robić nic. Zasady ogólne są po prostu domyślne dla każdego, kto nie wybierze innej formy opodatkowania.

Jeżeli osiągamy przychody z najmu już jakiś czas i wcześniej opodatkowywaliśmy nasze dochody, a chcemy zmienić formę  opodatkowania, to najpóźniej do 20 stycznia każdego roku możemy zmienić naszą decyzję. Wystarczy złożyć stosowne oświadczenie o wyborze nowej formy opodatkowania w tym terminie. Zmiana będzie obowiązywała od początku roku w którym złożyliśmy oświadczenie.

Jeżeli nie chcemy zmieniać formy opodatkowania to nie musimy robić nic. Nasze poprzednie oświadczenie będzie obowiązywało nadal na kolejny rok. Wyjątkiem od tej reguły jest sytuacja, w której wynajmowana jest nieruchomość stanowiąca współwłasność małżeńską małżonków, ale dochody z tego wynajmu chce opodatkowywać wyłącznie jeden z małżonków. W takim wypadku w każdym roku, do 20 stycznia, należy złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego stosowne oświadczenie. Zmiana prawa od roku podatkowego 2015 polegająca na tym, że wybór zasady opodatkowania całości dochodu przez jednego z małżonków, wyrażony w oświadczeniu, dotyczy również lat kolejnych, chyba że w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został otrzymany pierwszy w roku podatkowym przychód z najmu wspólnej własności, małżonkowie zawiadomią w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z opodatkowania całości dochodu przez jednego z małżonków. Krótko mówiąc jeżeli na przełomie roku trwa umowa najmu i w związku z tym pierwszy przychód uzyskamy w styczniu to o rezygnacji z opodatkowania przez jednego z małżonków można złożyć do 20 lutego.

Jeżeli chcesz dużo bardziej pogłębić swoją wiedzę o zgłaszaniu zmiany formy opodatkowania do urzędu skarbowego i uzyskać niezbędne wzory pism to pobierz ten bezpłatny poradnik.

Warto zmieniać formę opodatkowania

Na początku każdego roku warto zastanowić się nad zmianą formy opodatkowania. Jeżeli planujemy jakiś większy remont lub zakup dodatkowego wyposażenia, to trzeba się zastanowić czy przypadkiem na ten rok nie będzie nam się opłacało przejść z ryczałtu na zasady ogólne. Wydatki na remont czy wyposażenie będziemy mogli sobie bowiem ująć w koszty i obniżyc w ten sposób podstawę opodatkowania. Wystarczy użyć mojego arkusza by przekonać się co się nam będzie bardziej kalkulowało.

Koniecznie przeczytaj oddzielny wpis o amortyzacji.

 

 • kkkk22

  Bardzo fajny, czytelny wpis, dziękuję!

 • Rafał Andrzejczak

  Czy w przypadku rozpoczęcia pierwszego najmu od połowy roku, do rozliczenia mogę przyjąć odsetki od kredytu z okresu całego roku, czy tylko z miesięcy najmu? Co z opłatami do spółdzielni, czy mogę przyjąć opłaty z pierwszych miesięcy roku? I w zasadzie to samo z ubezpieczeniem i podatkiem od nieruchomości.

  • skarbonamamony

   Koszty związane z najmem ujmowane w celu obniżenia podstawy opodatkowania muszą mieć związek z uzyskiwanym przychodem. To podatnik musi wykazać, że taki związek istnieje. Pytanie zatem brzmi, co działo się z tym mieszkaniem w okresie pierwszego półrocza? Drugie pytanie to kiedy i w jaki sposób mieszkanie to nabyłeś? Ma to związek z tym, że w wypadku gdybyś kupił je na początku roku i w tym czasie np. remontował albo dostosowywał do najmu to wskazane przez Ciebie koszty mogą co najwyżej zwiększyć podstawę amortyzacji. Gdy zakup jest finan­so­wany z kre­dytu, a od momentu zapłaty pierw­szej raty ban­kowi do przy­go­to­wa­nia nie­ru­cho­mo­ści do wyna­ję­cie upły­nęło tro­chę czasu, to zapła­cone w tym cza­sie odsetki (nie całe zapła­cone raty) powinny zostać doli­czone do war­to­ści początkowej.

   • Rafał Andrzejczak

    Czyli w przypadku nowego najmu, pomijając w tej chwili w celu uproszczenia kwestię amortyzacji, do kosztów uzyskania przychodu z najmu mogę zaliczyć jedynie 1/12 kosztów rocznych typu ubezpieczenie, podatek od nieruchomości za każdy miesiąc trwania najmu oraz odsetki od kredytu przypadające na te miesiące?

    • skarbonamamony

     Niestety nie jest tak prosto. Rozliczenie kosztów z najmu tzw. prywatnego (czyli nie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej) odbywa się „metodą kasową”. To oznacza, że liczy się dzień faktycznie wydanych na dany koszt pieniędzy (nie dotyczy to amortyzacji).

     Tak więc raczej nie możesz liczyć połowy ubezpieczenia bo składkę pewnie zapłaciłeś jednorazowo. Możesz liczyć tylko odsetki zapłacone w okresie trwania najmu, a także raty podatku od nieruchomości zapłacone w okresie najmu.

     Chociaż zapewne znajdą się doradcy podatkowi, którzy w rozmowach prywatnych poradzą Ci liczyć tak jak sam napisałeś. Z ich doświadczenia bowiem wynikać będzie, że przy niewielkich kwotach swoje stanowisko w razie kontroli obronisz przytoczoną swoją argumentacją, a jeżeli nie to co najwyżej trzeba będzie skorygować deklaracje i zapłacić odsetki. Krótko mówiąc, ryzyko wg. nich jest niewielkie.

     • Rafał Andrzejczak

      To jeszcze ostatni mam nadzieję zestaw pytań: Czy są jakieś ograniczenia w kwestii wpisania mieszkania do ewidencji środków trwałych względem momentu rozpoczęcia najmu? I czy w związku ze sporym remontem planowanym za około pół roku (po zakończeniu umowy najmu) należałoby się wstrzymać, aby od razu wpisać większą wartość początkową, czy wpisać mieszkanie teraz, a koszt remontu rozliczyć jako koszt uzyskania przychodu?

     • skarbonamamony

      Z całą pewnością mieszkania nie można wpisać do ewidencji przed rozpoczęciem najmu, nawet wtedy gdy w tym celu było ono kupione. Data wpisania do ewidencji środków trwałych jest bowiem datą „przekazania do używania”. Można by się co najwyżej zastanawiać czy samo prezentowanie wykończonego mieszkania potencjalnym najemcom już jest używaniem. Ja bym jednak trzymał się daty wydania lokalu najemcy.

      Jeżeli chodzi o planowany remont to trzeba rozstrzygnąć, czy jest to rzeczywiście remont (wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego) czy ulepszenie (przebudowa, rozbudowa, rekonstrukcja, adaptacja lub modernizacja). Jeżeli jest to remont to możesz go ująć w kosztach, a ewentualną wynikłą stąd roczną stratę na dochodach z najmu rozliczać w maksymalnie kolejnych 5 latach podatkowych. Natomiast jeżeli faktycznie jest to ulepszenie, to zwiększysz podstawę amortyzacji w miesiącu w którym zakończysz to ulepszenie. W takim wypadku wzrośnie Ci w kolejnych miesiącach rata amortyzacyjna.

      Jak widzisz nie ma przeszkód by zacząć amortyzację od razu. Po co płacić podatki :-). Co najwyżej będziesz musiał po ulepszeniu (o ile faktycznie będzie to ulepszenie) poprosić o pomoc księgowego by pomógł Ci przy ewidencji środków trwałych i wyznaczył zwiększoną wartość raty amortyzacyjnej.

 • Mk

  Wynajmuję mieszkanie od kilku lat i rozliczam ryczałtem. W 2013 kupiłem okazyjnie drugie mieszkanie używane (przez 30 lat) do remontu. Przez prawie 1,5 roku sam je remontowałem i w lipcu 2015 wynająłem i z racji pierwszego mieszkania płaciłem ryczałt od wynajmu obydwu mieszań do końca 2015 roku. W 2016 roku chciałbym opodatkować wynajem na zasadach ogólnych, żeby skorzystać z odpisów amortyzacji (jak rozumiem stawką 10%). Jak i kiedy powinienem wprowadzić zakupione mieszkanie do ewidencji środków trwałych? Czy powinienem założyć ewidencję w momencie oddania mieszkania do użytku czyli w lipcu 2015?, czy mogę to mieszkanie wprowadzić do ewidencji środków trwałych np na dzień 31.12.2015 i w styczniu 2016 uznać już pierwszy odpis amortyzacyjny w koszt uzyskania przychodu z najmu mieszkań?

  • skarbonamamony

   Myślę, że odpowiedzi na swoje pytania znajdziesz w tym wpisie:
   http://skarbonamamony.pl/amortyzacja-mieszkania-i-lokalu-w-czterech-prostych-krokach.html
   Dodam tylko, że stawki 10% raczej nie zastosujesz przy mieszkaniu 30 letnim. Tym bardziej jeżeli będzie to spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego.

   • Mk

    Dziękuję za błyskawiczną odpowiedź.
    Nie jest to spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, ale lokal mieszkalny, który przekształciłem na użytkowy i znajduje się w budynku z lat 50-tych, więc chyba nie stoi nic na przeszkodzie abym zastosował stawkę amortyzacji 10%?
    Może żle sformuowałem pytanie. Chodzi mi o to czy mogę zacząć amortyzować mieszkanie w dowolnym momencie nawet jeśli wynajmowałem je przez kilka lat opodatkowując ryczałtem. Dodam, że pierwsze mieszkanie dostałem po babci, a drugie kupiłem, wyremontowałem i obydwa wynajmuję.
    Od nowego roku chciałbym zmienić sposób opodatkowania z ryczałtu na opodatkowanie na zasadach ogólnych i skorzystać z możliwości amortyzacji obydwu mieszkań. Czy mogę zacząć amortyzowač mieszkania, których właścicielem jestem w pierwszym przypadku od ok. 20 lat ( wynajmuję od 6 lat) a drugie posiadam od 2 lat (wynajmuję od pół roku)?

    • skarbonamamony

     W mojej ocenie nic nie stoi na przeszkodzie by wprowadzić je do ewidencji w grudniu 2015 i zacząć amortyzować od stycznia 2016. Takie środki trwałe nazywane są ujawnionymi. Stosownie do przepisu art. 22h ust. 1 pkt. 4 ustawy o PDOF odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od ujawnionych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych nieobjętych dotychczas ewidencją, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym te środki lub wartości zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
     Natomiast jeżeli chodzi o ustalenie stawki 10% to w tym zakresie proponuje udać się do doradcy podatkowego, który pomoże Ci ustalić właściwą stawkę amortyzacji i wartość początkową. Twoja sytuacja jest dość skomplikowana i wymaga analizy zgormadzonych dokumentów. Sytuację tę skomplikowała właśnie przebudowa/przekształcenie. Ustawa zawiera określone limity na wydatki, w których uznaje się środek trwały za ulepszony. Jeżeli ktoś ma się pod taką poradą podpisać i wziąć odpowiedzialność to lepiej wydaj stówkę na wizytę u doradcy podatkowego.

     • Mk

      Dziękuję, myślę, że to dobry pomysł. Czy możesz kogoś takiego polecić w Warszawie i okolicy? Kogoś kto kompleksowo potraktuje moją sprawę, z ewentualną wyceną itp…

     • skarbonamamony

      Niestety nie – mieszkam w Sopocie i nieco orientuje się tylko w rynku Trójmiejskim. W Warszawie może się stówką nie skończyć :-). Ale myślę, że i tak będzie warto porozmawiać. Może doradca podatkowy jeszcze coś Ci podpowie. Powodzenia!

 • Tomasz

  Na początek, bardzo dziękuję za ten czytelny i prosty w przekazie wpis.

  Mam jednak pytanie: czy dobrze rozumiem przepisy. Mam mieszkanie na wynajem i stanowi to jedyny mój dochód w Polsce (pracuję za granicą), moja żona nie ma żadnego innego dochodu w kraju. Czy w tym momencie jeśli rozliczymy się na wspólnym PITie, a dochód z najmu po odjęciu kosztów nie przekroczy dwukrotności kwoty wolnej od podatku – będzie to oznaczało że nie zapłacimy podatku – czy tak?

  I drugie pytanie – w jaki sposób dowiedzieć (wyliczyć?) kwotę odsetek którą mogę traktować jako koszt u jak ją udokumentować???

  • skarbonamamony

   Dziękuje za pytanie.
   Jeżeli chodzi o pierwsze pytanie to nie podejmuje się udzielenia na nie odpowiedzi. Opodatkowywanie dochodów uzyskiwanych za granicą, a w zasadzie łączenie ich z dochodami uzyskiwanymi w kraju, nie leży w sferze moich zainteresowań.
   Jeżeli chodzi o drugie pytanie, to kwota zapłaconych odsetek od kredytu jest przez banki zwykle podawana na wyciągu bankowym albo w treści operacji. Każda spłata raty kapitałowo-odsetkowej zawiera w sobie odsetki i część kapitału. Jeżeli bank tego nie podaje to pewnie można taką informacje uzyskać oddzielnie w banku.

 • Marta

  Witam
  wynajmuje mieszkanie na zasadzie wynajmu okazjonalnego. Jestem osobą fizyczną, nie prowadzącą działalności gospodarczej. Wybrałam opodatkowanie wg skali. Przy obliczaniu dochodu i podatku naszły mnie wątpliwości.
  Otóż na infolinii podatkowej podano mi, że podatek zapłacę dopiero jak mój dochód przekroczy kwotę 3091 zł. Mieszkanie zostało wynajęte od 15 stycznia i za styczeń koszty przerosły dochód, wiec nie zapłaciłam podatku. W kolejnych miesiącach też by mnie to ominęło jeszcze, ale moja wątpliwość dotyczy faktu, że oprócz tego przychodu z najmu dostaje co miesiąc wynagrodzenie. Czy powinnam zsumować te oba źródła i wtedy ocenić, czy przekroczyły już tą kwotę, czy mam ją odnieść jedynie do przychodu z najmu? Czy coś Panu na ten temat wiadomo?
  Druga sprawa, to właśnie fakt, że mieszkanie zostało wynajęte od połowy miesiąca i najemca zapłacił połowę umówionej stawki miesięcznej. Jednak koszty poniosłam takie jak zwykle. Czy powinnam amortyzację, odsetki od kredytu i opłaty do spółdzielni wykazać też tylko za połowę miesiąca, czy mam prawo w całości wykazać?
  Z góry dziękuję
  pozdrawiam

  • skarbonamamony

   Kwota wolna jest jedna, więc jeżeli pracujesz to nie powinnaś obniżać zaliczek płaconych od dochodów z najmu o tę kwotę wolną. To pracodawca w pierwszej kolejności dokonuje pomniejszenia w każdym miesiącu należnego podatku o 1/12 przysługującej w danym roku kwoty wolnej. Oczywiście można zawnioskować u pracodawcy by tego nie robił ale to była by naprawdę wyjątkowa decyzja.

   Ty powinnaś płacić 18% zaliczkę od narastającego dochodu w danym roku podatkowym. Prawidłowe wyliczenie w każdym miesiącu powinno być następujące:
   narastające przychody od początku roku – narastające koszty od początku roku = dochód.
   Jeżeli dochód >0 (czyli zarobiłaś) to „dochód” zaokrąglasz do pełnej złotówki i w ten sposób uzyskujesz „podstawę opodatkowania”.
   Podstawę opodatkowania mnożysz przez 18% i wynik też zaokrąglasz do złotówki. W ten sposób uzyskujesz należną „zaliczkę od początku roku podatkowego”.
   Od tej zaliczki odejmujesz to co wpłaciłaś w poprzednich miesiącach (czyli narastające, zapłacone zaliczki za dany rok podatkowy). W ten sposób uzyskujesz kwotę zaliczki. Jeżeli jest ona większa od 0 to znaczy, że musisz ją wpłacić na konto US do 20 dnia następnego miesiąca za miesiąc którego ona dotyczy.

   Jeżeli chodzi o koszty to możesz wliczyć całe koszty utrzymania mieszkania poniesione w styczniu, jako koszty utrzymania i zabezpieczenia źródła przychodu. Natomiast jeżeli chodzi o amortyzację to nie napisałaś, czy jest to pierwsza umowa najmu dla tego mieszkania czy było ono już wcześniej wynajmowane. Jeżeli jest to pierwsza umowa najmu i dopiero „oddałaś środek trwały do używania” to w takim wypadku pierwszą ratę amortyzacyjną możesz naliczyć dopiero w miesiącu następującym po miesiącu w którym środek wprowadzono do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Więcej informacji znajdziesz tutaj: http://skarbonamamony.pl/amortyzacja-mieszkania-i-lokalu-w-czterech-prostych-krokach.html

   • Marta

    Witam
    Bardzo dziękuję za odpowiedź. Trochę się jednak zgubiłam ;-).
    1. Jak rozumiem, kwota wolna od podatku już została wykorzystana przy wynagrodzeniu i nie mogę już jej uwzględniać przy tym rozliczeniu?
    2. Technikę naliczania rozumiem, ale zaliczki miesięcznej na podatek od osiągniętego dochodu z najmu nie
    łączę z dochodami osiągniętymi z tytułu umowy o pracę (Pracodawca jest płatnikiem) tylko w rozliczeniu rocznym łączę i
    wykazuję (deklaracja PIT-36 )?

    • skarbonamamony

     Ad. 1 Tak. Kwotę wolną (a właściwa nazwa to kwota zmniejszająca podatek) rozlicza Ci pracodawca po 1/12 w każdym miesiącu. Oczywiście możesz żądać by tego nie robił składając mu PIT-2, ale nikt tego nie praktykuje więc nie należy mu utrudniać. W związku z tym nie powinnaś jej uwzględniać przy rozliczeniu najmu.

     Ad. 2 W ciągu roku podatkowego naliczasz zaliczki oddzielnie od dochodów z najmu, jako źródła przychodu. Dopiero w deklaracji PIT-36 wszystkie źródła dochodów są łączone i jest obliczana cała należność podatkowa. Gdy wszystko oblicza się prawidłowo i co miesiąc występuje zaliczka na podatek od najmu to wtedy po połączeniu nie powinny wychodzić nadpłaty i niedopłaty, a jeżeli już to na poziomie złotówki lub dwóch co wynikać może z zaokrągleń.

     • Marta

      Wszystko już jasne 🙂 Wielkie dzięki! 🙂

 • Dorota

  Witam,

  mam pewien problem.
  Od lutego wynajmuje 3 mieszkania w domu zakupionym w lutym właśnie. Od lutego pracodawca nie obniża zaliczek na podatek, będę to robić sama.
  W marcu rozpocznę amortyzację.
  Jak liczyć miesieczny podatek na przykładzie.
  Np. Amortyzacja od kwoty 400.000, 5%, 20 lat
  Przychody 2.000 miesięcznie
  Koszty w lutym: 350 zł ubezpieczenie, 250 zł podatek zapłacony w całości,
  remont jednego mieszkania (będzie wynajmowane po remoncie) w kwocie ok. 15.000 pln (odnowienie ścian, sufitów, podłóg, wymiana drzwi, wyposażenie kuchni).
  W czasie trwania remontu koszt prądu i wody w tym jednym mieszkaniu pokrywam ja, liczmy 200zł przez luty i marzec a od kwietnia najem.
  Opodatkowanie wg skali, 18%.

  Jak liczyć podatek miesiąc po miesiącu.
  Nie potrafię znaleźć żadnego formularza w excelu, który pokazywał by na przykładach te działania 🙁

  Z góry dziękuję za pomoc.

  • skarbonamamony

   W komentarzu Marty (powyżej lub poniżej w zależności od sortowania) opisałem sposób ustalenia zaliczki.

   • Dorota

    Faktycznie, opisane dosyć szczegółowo. Przeoczyłam, przepraszam.
    A co sądzisz o kosztach remontu? To mieszkanie opuszczone przez byłych właścicieli nieruchomości, wszystko do odnowienia (sufity się sypią, ściany do drapania, elektryka częściowo do wymiany, podłoga do wyłożenia płytami no i kuchnia do umeblowania). Całość to będzie ok. 19.000 zł.

    Rozłoży się to na jakieś 3 miesiące.

    Czy łączną sumę rachunków kosztowych z danego miesiąca odliczyć z przychodu, czy po skończonym remoncie całość zsumować i wliczyć do wartości początkowej nieruchomości?

    W przyszłości takich kosztów będzie więcej, np. koszty wentylacji (bo wilgoć na ścianach wychodzi), koszty wymiany drzwi do lokali i do budynki, itd.

    Jak te koszty rozliczać?

 • Iza

  Koszty uzyskania przychodu mam udokumentować odrazu wtedy kiedy wystąpiły i pomniejszyc zaliczkę czy jak będę rozliczać pit? Czy te faktury mam dołączyć do pitu? Czy jeśli wynajmuje komuś mieszkanie i ktoś mi płaci 1200 zl i tak jest na umowie ale to jest od
  stępne i czynsz to ten czynsz mogę zaliczyć do kosztow uzyskania przychodu?

  • skarbonamamony

   Przy zasadach ogólnych opodatkowania zaliczkę oblicza się za każdy miesiąc. W każdym miesiącu sumuje się otrzymane od początku roku przychody oraz poniesione od początku roku koszty uzyskania przychodu (+ amortyzacja jeżeli ją prowadzimy). Jeżeli za dany miesiąc wystąpi konieczność wpłaty zaliczki na podatek to należy ją uiścić na rachunek bankowy urzędu skarbowego do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu którego dotyczy.

   Jeżeli chodzi o zaliczanie w koszty uzyskania przychodu opłat do spółdzielni mieszkaniowej/wspólnoty to wiele zależy od konkretnych zapisów umownych. Jeżeli najemca płaci nam jedną opłatę, a my ponosimy wszystkie koszty to w mojej ocenie można opłatę do spółdzielni mieszkaniowej/wspólnoty wliczyć w koszty uzyskania przychodu.

 • Katarzyna

  Witam,
  Chciałabym dopytać -wynajmuje mieszkanie na zasadzie wynajmu okazjonalnego jako osobą
  fizyczną, nie prowadzącą działalności gospodarczej. Wybrałam sposób opodatkowania -ryczałt. Wynajmujący nie opłaca niczego sam.
  W umowie najmu mam określone 4 płatności od wynajmującego: za czynsz administarcyjny, czynsz najmu oraz opłaty gaz i elektryczność. Od których płatności powinnam naliczyć podatek? w urzedzie (ustnie) wskazano mi jedynie czynsz najmu – czy to właściwe podejście?

  Z góry dziękuję za pomoc

  • skarbonamamony

   Tak, to właściwe podejście. Przy czym dużo zależy od konkretnych zapisów umownych, musi z nich jednoznacznie wynikać co jest czynszem należnym Tobie. Poza tym jeżeli między tym co wpłaca Ci najemca, a tym co płacisz faktycznie za koszty administracyjne i media powstaje różnica, to zaczynasz mieć kłopot.

   • Katarzyna

    Dziękuję za błyskawiczną odpowiedź. Mam sprecyzowane, że płatność na moje konto obejmuje: czynsz dla wspolnoty, czynsz najmu dla wynajmującego oraz ryczałt na energię i gaz (mam rowniez zapis ze tzw oplaty moga sie zmienić w zaleznosci od zużycia itd). Roznice pewnie bedą w skali pierwszych miesięcy, ale w skali roku rozliczenie najemcy bedzie zgodne z kosztami. Jak moge poradzic sobie w takij sytuacji?

    • skarbonamamony

     To w takiej sytuacji twoim przychodem do opodatkowania będzie tylko czynsz najmu, który otrzymujesz.

     • Katarzyna

      Bardzo dziękuję za pomoc!

 • Ewa

  witam,

  Z informacji dostepnych wynika ze dochod opodatkowany ryczaltem nie laczy sie z innymi dochodami w kwestii podatkow. Czy ta zasada obowiazuje tylko z punktu widzenia polskiego US czy tez zagranicznych. Np. nierezydent wynajmuje mieszkanie w Polsce a rezydencje podatkowa ma w innym kraju. Czy dochod opodatkowany ryczaltem pozostaje opodatkowany w Polsce czy nalezy go wykazac za granica w *ten sam sposob* gdyby byl rozliczany na zasadach ogolnych? Wiem ze pytanie na granicy tematyki jednak wierze ze dotyczy wielu wynajmujacych w kraju

  • skarbonamamony

   To już niestety trzeba spytać w urzędzie w kraju rezydenta.

   • Ewa

    dzieki za odp. Na razie udalo mi sie ustalic sytuacje odwrotna tzn ze przez polskie US taki dochod z zagranicy opodatkowany tamtejszym ryczaltem nie laczylby sie do jakichkolwiek innych dochodow osiaganych na terenie Polski.

 • Adrian

  Witam,
  Chciałem się dowiedzieć jak to wygląda w przypadku gdy nie wynajmuje całego mieszkania tylko 1 pokój. Mogę już obecnie wybrać tylko zasady ogólne do rozliczenia. Czy części wspólne mieszkania(kuchnia, łazienka) również mogę brać do odliczania czy tylko pokój wynajmowany?(pokój wynajmowany stanowi 30% mieszkania a z częściami wspólnymi mieszkania 50%mieszkania ) i jak to wygląda z amortyzacją mieszkania? Czy mogę do kosztów brać amortyzacje całego mieszkania czy tylko wynajmowanego pokoju (30%,50%) ?

 • Bartosz

  Chcialbym zapytac o opodatkowanie wynajmu stawka 8.5%.

  Jezeli najemca nie byl w stanie zaplacic calosci czynszu (dla wynajmujacego) tylko jego czesc to czy podatek mam zaplacic za to co dostalem czy za to co jest zadeklarowane w umowie? Logicznym wydaje sie wariant 1) ale platnosc jest mi przesylana przelewem *razem* z oplata za media administracji (ktora jest z podatku zwolniona – mam prawidlowo sporzadzona umowe). Dlatego nie wiem czy niedoplate powinienem zakwalifikowac jako niedoplate czynszowa dla mnie czy administracji… Od tego tez zalezny jest wspomniany podatek.

  z gory dziekuje za wskazowke jak postapic prawidlowo w takiej sytuacji

  • skarbonamamony

   Najpierw trzeba rozstrzygnąć na co powinieneś zaliczyć otrzymaną wpłatę. Jeżeli umowa najmu nie zawiera ustaleń w tym zakresie, to stosujesz poniższy przepis k.c.

   Art. 451 [Zaliczenie zapłaty]
   § 1. Dłużnik mający względem tego samego wierzyciela kilka długów tego samego rodzaju może przy spełnieniu świadczenia wskazać, który dług chce zaspokoić. Jednakże to, co przypada na poczet danego długu, wierzyciel może przede wszystkim zaliczyć na związane z tym długiem zaległe należności uboczne oraz na zalegające świadczenia główne.
   § 2. Jeżeli dłużnik nie wskazał, który z kilku długów chce zaspokoić, a przyjął pokwitowanie, w którym wierzyciel zaliczył otrzymane świadczenie na poczet jednego z tych długów, dłużnik nie może już żądać zaliczenia na poczet innego długu.
   § 3. W braku oświadczenia dłużnika lub wierzyciela spełnione świadczenie zalicza się przede wszystkim na poczet długu wymagalnego, a jeżeli jest kilka długów wymagalnych – na poczet najdawniej wymagalnego.

   A ryczałt płacisz tylko od tego co zaliczyłaś jako przychód z czynszu, czyli Twojego wynagrodzenia za oddanie przedmiotu najmu do używania.

 • Izabela

  Mam pytanie, jeśli rozliczam najem na zasadach ogólnych i na początku roku uzyskuje dochód, a później wykazuję stratę ( w miesiącach wakacyjnych) bo mieszkanie wynajmują studenci, potem znowu dochód a wszystko bilansuje się na koniec roku ( na plus zazwyczaj np. 2 tys). Rozumiem, że mam płacić zaliczki na podatek w początkowych miesiącach, a po rozliczeniu rocznym Urząd Skarbowy odeśle mi te zaliczki? Co jeśli rozliczę się jednorazowo w rocznym pit 36, nie płacąc miesięcznych zaliczek tylko jednorazową na koniec roku podatkowego?

  • skarbonamamony

   Zaliczkę na podatek wpłacamy dopiero, gdy nasz dochód z najmu osiągnie 3091 zł bowiem przy obliczeniu korzystamy z kwoty zmniejszającej podatek 556,02 zł. Trzeba przy tym wycofać PIT-2 u pracodawcy, gdy ktoś jest zatrudniony.
   Wracając jednak do meritum to urząd może naliczyć odsetki od zaległości, a poza tym niepłacenie w ciągu roku zaliczek na podatek jest wykroczeniem z art. 57 §1 k.k.s., więc może być za to dodatkowo mandat lub nawet grzywna w postępowaniu sądowym.

 • Jerry

  Mam pytanie, posiadam 4 pokojowe mieszkanie ( pokoje o powierzchni 18m2, 14m2,10m2 i 10 m2), W mieszkaniu tym w pokoju 14m2 mieszka moja córka a pozostałe pokoje wynajmuje 3 najemcom. Pozostała powierzchnia wspólna mieszkania: kuchnia, łazienka i przedpokój ma łacznie 20m2, (całe mieszkane ma 72 m2). Czy amortyzację mieszkania mogę liczyć od całej powierzchni mieszkania czy raczej w proporcji powierzchni wynajmowanej do całej powierzchni mieszkania. Jak i czy liczyć do powierzchni wynajmowanej powierzchnię wspólną ( 20m2), bo przecierz wszyscy najemcy zgodnie z umowa najmu mają prawo z niej korzystać? Może można policzyć 1/4 tej powierzchni jako proporcjonalnie przypadajacej na każdy pokój x 3 wynajmowane pokoje?

 • Lidia

  Witam serdecznie
  Chciałabym zapytać, czy prawidłowo płacę 8,5% stawkę podatku w formie ryczałtu za wynajem 5 pokoi w moim domu jednorodzinnym ? 2 z nich są wynajmowane cały czas długoterminowo, a kolejne 3 na okres roku akademickiego, a w czasie wakacji krótkoterminowo turystom ( wystawiam rachunki) .Zaznaczam , że także mieszkam wraz z mężem na parterze tego domu. Najem został zgłoszony do US ponad 3 lata temu, , wybraliśmy podatek w formie ryczałtu 8,5%,płacony co miesiąc przez jednego z małżonków. Do dziś płacę taka stawkę, dodatkowo prowadzę działalność gospodarczą w zupełnie innej branży i od podatku za najem odliczam składkę zdrowotną. Naszły mnie wątpliwości, czy w świetle Pana wyjasnień powinnam płacić stawkę 17% ryczałtu?
  Będę wdzięczna za odpowiedz. Pozdrawiam Lidia

  • skarbonamamony

   Twoje działanie jest nieprawidłowe.

   Najem krótkoterminowy, jako usługa zakwaterowania, nie jest najmem sensu stricte, który jest odrębnym źródłem przychodów. Usługa zakwaterowania powinna być zawsze wykonywana w ramach działalności gospodarczej, chyba że ma naprawdę incydentalny charakter, np. wzięliśmy pieniądze od znajomych, których przenocowaliśmy przez tydzień i nie podejmowaliśmy innych działań (nie szukaliśmy innych turystów, nie ogłaszaliśmy się etc.). W konsekwencji niedopuszczalne jest opodatkowywanie takich przychodów podatkiem ryczałtowym 8,5%, gdyż ten zarezerwowany jest do najmu sensu stricte.

   • Lidia

    Nie do końca rozumiem. Czyli jak w/g Pana powinnam rozliczać się z US?
    Przecież nie można dochodów z najmu jednej nieruchomości opodatkować różnymi stawkami ryczałtu. Najem krótkoterminowy prowadzę przez 3 miesiące w roku a przez pozostałe miesiące jest to najem długoterminowy.
    Czy powinnam prowadzić taki najem ” mieszany” jedynie w ramach działalności gospodarczej i rozliczać się na zasadach ogólnych?
    Myślę że jest to zagadnienie, które interesuje wiele osób.

    • skarbonamamony

     Źródłem przychodów nie jest nieruchomość, tylko sposób zarabiania na niej. Jeżeli najem jest długoterminowy (miesiące lub lata) to można opodatkowywać ryczałtem 8,5%. Jeżeli jest to najem krótkoterminowy (dni lub tygodnie), to mamy do czynienia z usługą zakwaterowania, która powinna być realizowana w ramach działalności gospodarczej. Natomiast jeżeli nieruchomość sprzedamy poza działalnością gospodarczą przed upływem 5 lat od końca roku w której ją nabyliśmy to od uzyskanego w ten sposób dochodu płacimy 19% podatku. Jedna nieruchomość, a tyle możliwości.

     • Lidia

      Ale ja nie pytam o podatki związąne z ewentualną sprzedażą nieruchomości, której nie zamierzam zresztą sprzedawać w najbliższej przyszłości. Z uporem drążę temat podatku od najmu prywatnego. Z różnych powodów wolałabym nie rozszerzać działalności o ” usługi zakwaterowania” jak Pan pisze, ale rozliczać się ryczałtem, który jest o wiele prostszy w obsłudze. Pytanie tylko, czy mogę zastosować 2 stawki – 8,5% na najem długoterminowy i osobno zgłosić sezonowy najem krótkoterminowy wybierając stawkę ryczałtu 17% , czy jednak trzeba będzie przychody z całego najmu opodatkować jednakową- wyższą w tym przypadku stawką 17% ?
      Oto znaleziona przeze mnie niedawno interpretacja Izby Skarbowej w Gdańsku:

      Dlatego
      też przychody uzyskiwane przez właściciela mieszkania przez cały rok
      (zarówno w okresie roku akademickiego, jak i w okresie wakacyjnym)
      należy zaliczyć do przychodów uzyskiwanych w ramach pozarolniczej
      działalności gospodarczej. W tym przypadku podatnik, który wybrał jako
      formę opodatkowania ryczałt ewidencjonowany (zgodnie z przepisami ustawy
      z dnia 20 listopada 1998r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od
      niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. nr 144,
      poz. 930 ze zm.) będzie opłacać podatek wysokości 17 procent. Jeżeli
      podatnik nie dokonał takiego wyboru będzie płacił podatek za zasadach
      ogólnych (według skali podatkowej: 18 i 32 proc.).

      Czytaj więcej na:
      http://dom.trojmiasto.pl/Najem-krotkoterminowy-to-dzialalnosc-gospodarcza-czy-nie-n106551.html?strona=0#opinie#tri

     • skarbonamamony

      Najem krótkoterminowy MUSI być prowadzony w ramach działalności gospodarczej, zgodnie z WYBRANYM dla niej sposobem opodatkowania. To samo jest przecież napisane w interpretacji, którą Pani przytoczyła. Co za tym idzie NIE MOŻNA prowadzić go „prywatnie” dostosowując jedynie stawkę 17%.

 • Lidia

  No cóż bardzo dziękuję za wyjaśnienia . Pozdrawiam serdecznie

 • rott

  Dzień dobry,

  Rozpocząłem wynajem 9-letniego mieszkania (wcześniej użytkowanego przez mnie) od maja. Wg arkusza bardziej opłaca mi się w tym roku wybrać zasady ogólne. Mam parę pytań, z góry dziękuję za przyjrzenie się im.

  – czy stosując amortyzację 9-letniego mieszkania 3,23% jestem zobowiązany ją kontynuować w kolejnych latach, czy mogę wtedy przejść na ryczałt?
  – czy koszty zakupu rzeczy do mieszkania (materac, żarówki itp.) mogę dokumentować paragonami, czy muszę mieć faktury? * nie prowadzę działalności gospodarczej i nigdy nie brałem faktur na siebie jako osobę fizyczną

  • skarbonamamony

   Czy mieszkanie kupiłeś jako nowe? Jeżeli tak to nie możesz zastosować stawki 3,23% tylko maksymalnie 1,5%. Amortyzacja raz rozpoczęta musi być kontynuowana aż do pełnego zamortyzowania środka trwałego.
   Na podatniku ciąży obowiązek prawidłowego dokumentowania wydatku. Powinny być zatem faktury.

   • rott

    Dziękuję za odpowiedź.

    Mieszkanie nabyła rodzina jako nowe, ja otrzymałem je po kilku latach w ramach darowizny. Więc i nowe i nie.

    Jeśli amortyzacja raz rozpoczęta musi być kontynuowana, a w kolejnym roku postanawiamy przejść na ryczałt (piszesz, że czasami warto zmieniać), to jak wtedy się ją kontynuuje? Analogicznie do zasad ogólnych, tylko nie odliczamy jej od przychodów?

    W międzyczasie przejrzałem wcześniejsze komentarze i mam jeszcze jedno pytanie – jak się ma ‚metoda kasowa’ i moment rozpoczęcia amortyzacji do mojego przypadku wynajmowania od początku maja. Większość wydatków ‚dostosowawczych’ do wynajmu poniosłem w kwietniu i z tego miesiąca będę miał faktury. Kwoty raczej niewielkie, uzupełnianie wyposażania, a nie remonty.

    • skarbonamamony

     To jest kwestia czy przed tą darowizną mieszkanie było używane przez 60 miesięcy czy nie. Jeżeli nie, to stawka tylko 1,5%.

     Amortyzację rozpoczętą kontynuuje się naliczając kolejne odpisy amortyzacyjne ale nie zalicza ich się w koszty uzyskania przychodów bo przy ryczałcie nie ma kosztów uzyskania przychodów.

     Wyposażenie w takim wypadku ujmuje się w koszty uzyskania przychodu w miesiącu oddania tego wyposażenia do używania.

 • Anna

  Bardzo proszę o pomoc, bo przeczytałam już prawie cały internet 😉 i zamiast wiedzieć więcej to mam coraz większy mętlik w głowie…Tutaj trafiłam na w miarę jasny artykuł, ale mimo wszystko nie ogarniam do końca.
  Sytuacja wygląda tak: Kupiłam z mężem nowe mieszkanie (częściowo na kredyt) i postanowiliśmy je oddać do wynajmu studentom. Oboje pracujemy na tzw. etat i nie prowadzimy działalności gospodarczej. Z racji tego, że mieszkanie udało nam się wykończyć dopiero w czerwcu, a studenci wiadomo pojawią się w październiku (będzie umowa najmu okazjonalnego na cały rok akademicki), więc wystawiliśmy mieszkanie do airbnb na 3 miesiące. Pierwszy dochód uzyskaliśmy w lipcu. No i teraz pytanie jak zapłacić podatek, żeby się us nie czepiał i żebyśmy my nie wpadli w czeluść biurokracji. Bardzo, bardzo proszę o wskazówki.

  • skarbonamamony

   Już wpadliście w kłopoty. Najem krótkoterminowy (usługa zakwaterowania) jest działalnością gospodarczą zawsze. Zakładam, że nie zgłosiliście tej działalności gospodarczej. Z tego powodu radzę udać się do dobrego doradcy podatkowego, który zna dokładnie tę tematykę.

 • alicja

  Dzien dobry,
  mam pytanie donosnie placenia podatkow za wynajem. Czy jesli mieszkam teraz za granica i place podatek dochodowy w kraju UE to czy pomimo tego powinnam placic podatek wynikajacy z najmu mieszkania w PL?

  • skarbonamamony

   Tak, osoba zamieszkująca poza terytorium Polski, a osiągająca przychody w Polsce ma u nas tzw. ograniczony obowiązek podatkowy. Powinna w Polsce płacić podatki od dochodów/przychodów uzyskiwanych u nas.

   Zupełnie inną sprawą jest, czy dochody uzyskiwane w Polsce powinny być wykazywane/opodatkowywane w kraju stałego zamieszkania. To zależne jest od umów międzynarodowych dotyczących unikania podwójnego opodatkowania. Z tym zagadnieniem wiedzę należy uzyskać w lokalnym odpowiedniku urzędu skarbowego.

   • alicja

    A czy ten ograniczony obowiazek podatkowy nie ogranicza sie jedynie do podatku od nieruchomosci? Podatek od dochodu moge przeciez placic w wybranym kraju UE. Czy nie moge byc w Polsce REZYDENTEM i uiszczyc podatek dochodowy w kraju UE? (czy to nie pobejmuje umow najmu) bo umowy o dzielo obejmuje.

 • Michał Martyniak

  Witam,
  mam pytanie odnośnie umowy najmu za samochód osobowy. Złożyłem do urzedu skarbowego wniosek o wyborze formy opodatkowania (8.5%) niestety zrobiłem to 2 miesiące po tym jak uzyskałem pierwszwy przychód z ww. umowy. W odpowiedzi US napisał, iż w zwiazku ze spóźnieniem dochody powinny być opodatkowane na zasadach ogólnych (art.27 ustawa z 26 lipca 1991). Czy to definitywnie oznacza wybór 18% składki opodatkowania?

  • skarbonamamony

   Tak, definitywnie. Urząd ma rację.

   Dopiero od kolejnego roku podatkowego możesz zmienić, składając oświadczenie do 20 stycznia.

   • Michał Martyniak

    dziękuje za błyskawiczną odpowiedź 😉 czyli rozumiem w tym wypadku cały podatek mogę zapłacic pod koniec roku?

   • Michał Martyniak

    dziękuje za błyskawiczną odpowiedź 😉 czyli rozumiem w tym wypadku cały podatek mogę zapłacić pod koniec roku?

 • Bartosz

  Mam pytanie, co w sytuacji jezeli mieszkanie ma 2 wlascicieli (nie wspolwlasnosc tylko wlasnosc po 50%). Czy takie mieszkanie mozna wynajac (zakladajac ze obie osoby chca je wynajac). Kto powinien rozliczac podatki i czy moze to robic tylko jedna z osob za caly przychod z wynajmu?

  dziekuje z gory za wskazowki

 • Bartosz

  Mam pytanie, co w sytuacji jezeli mieszkanie ma 2 wlascicieli (nie wspolwlasnosc tylko wlasnosc po 50%). Czy takie mieszkanie mozna wynajac (zakladajac ze obie osoby chca je wynajac). Kto powinien rozliczac podatki i czy moze to robic tylko jedna z osob za caly przychod z wynajmu?

  • skarbonamamony

   Można wynająć. Rozwiązań jest kilka, zależnych m. in. od stopnia pokrewieństwa tych osób.

   Najwłaściwsze rozwiązanie to wynajmowanie razem, dzielenie się przychodami po połowie, tak samo kosztami i każdy rozlicza „swoje” podatki.

   • Bartosz

    Serdecznie dziekuje za odpowiedz. Czy w przypadku braku pokrewienstwa dalej sa rozne warianty? czy moglby Pan podac jakas ustawe pod ktorej mozna o tym poczytac?

    • skarbonamamony

     W przypadku braku pokrewieństwa jednak korzystniej będzie pozostać przy tym co napisałem. Najwłaściwsze rozwiązanie to wynajmowanie razem, dzielenie się przychodami po połowie, tak samo kosztami i każdy rozlicza „swoje” podatki.

     Ustawy są dwie – o podatku dochodowym od osób fizycznych albo ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

     • Bartosz

      Dziekuje za informacje. Rozumiem ze w wariancie podzialu dochodow 50/50 musze tez dzielic sie kosztami 50/50 obojetnie ktora strona zaplacila np za sprzet AGD?

  • Marian

   witam, wynająłem mieszkanie od października tego roku. Czy wniosek o zapłatę podatku ryczałtowego muszę osobiście podpisać w US, czy można to zrobić zdaleni – np przez internet? Będę wdzięczny za pomoc

   • skarbonamamony

    Można przez ePUAP albo wysłać pocztą. Ale lepiej iść do urzędu by to sprawdzili od razu.

 • Jacek

  Czy formułując umowę najmu rozdzielenie czynszu od opłat eksploatacyjnych tj. ogrzewania centralnego, wody, wywozu śmieci (wyłączając energię elektryczną). spowoduje że do ryczałtu mogę wliczyć tylko część czynszową. Czy może lepiej tylko zaznaczyć że opłaty eksploatacyjne najemca płaci oddzielnie. Jeśli najemca płaci przelewem to może lepiej niech to będą dwa przelewy ? Może otworzyć subkonto ? Oczywiście wolałbym prostotę: jedna umowa, jedna wpłata ale ryczałt tylko od czynszu.

  • skarbonamamony

   Jak tak rozdzielisz, to do ryczałtu tylko czynsz. Najlepiej by było, jakby najemca robił na Twój rachunek dwa, dobrze opisane przelewy. Jeden na „czynsz za m-c …..”, a drugi na „opłaty/zaliczka na opłaty za m-c ……”. Jeżeli przelew jest jeden, źle opisany przelew, za duża albo za mała kwota to powinieneś zrobić rozliczenie takiej wpłaty wg art. 451 k.c.

   • Jacek

    Dzięki za superszybką odpowiedź. Nie doprecyzowałem że jestem współwłaścicielem budynku więc czynsz zasila wyłacznie mnie. Trochę będzie problemu z rozliczeniem np c.o. i wody (mieszkanie stare nieopomiarowane). Płacę faktury za cały budynek. O ile śmieci dzisiaj są zindywidualizowane to mam pytanie: czy mogę uśrednić koszty c.o. i wody w stosunku rocznym i odnieść koszt ogrzewania do 1m a koszt wody do ilości osób ?

    • Jacek

     Chodzi o to żeby to była stała kwota.

     • skarbonamamony

      Koszty zakupu ciepła powinny być rozliczane w oparciu o opracowany regulamin (art. 45a ustawy prawo energetyczne). Sposób rozliczania też jest w tym przepisie wskazany i dopuszcza rozliczenie w oparciu o powierzchnie lub kubaturę lokalu. Podobnie jest przy rozliczeniu wody.Tyle teoria. W praktyce „ryczałtuje” się opłaty.

     • Jacek

      Dziękuję. Domyślam się że ów ryczałt nie powinien budzić wątpliwości że jest również źrodłem dochodu.

     • skarbonamamony

      To wprost jest zakazane – art. 45a ust. 4 prawa energetycznego. Na tej podstawie lokatorzy mogą domagać się nawet zwrotu nadpłat.

     • Jacek

      Czy zatem najemca powinien potwierdzić podpisem zgodę na stosowanie co miesiąc ryczałtów średniorocznych ? Moją sprawą jest żeby ta kwota zmieściła się w sumarycznym zużyciu.

    • skarbonamamony

     A lokale są wyodrębnione w sensie prawnym (mają własne księgi wieczyste)?

     • Jacek

      Nie są. Tylko udziały.

 • Marek N.

  Mam możliwość wynajęcia połowy domu firmie. W związku z tym pytanie, czy Ustawa o Ochronie praw Lokatorów dotyczy również firm i czy w takim przypadku celowe jest zawieranie z tą firmą umowy o najmie okazjonalnym?
  Na moje wyczucie UoOPL dotyczy raczej tylko osób fizycznych i nie chroni ona firm, ale w samej ustawie nie znalazłem żadnej regulacji, która wykluczałby firmy z obszaru działania tej ustawy, więc wolę spytać.

 • Artur.

  Dzień dobry,
  Mam pytanie, prowadzę działalność gospodarczą od kilku lat. Jedynym profilem mojej działalności jest wynajem nieruchomości. Płacę podatek dochodowy ryczałtowy 19%.
  Od czterech lat mieszkam za granicą część lokali sprzedałem, został tylko jeden.
  Który wynajmuję długoterminowo czterem firmą. Od stycznia chcę zamknąć firmę i wynajmować to, co zostało podatkiem ryczałtowym 8,5% do 100 000,00 zł przychodu i 12,5% od nadwyżki w/g nowych przepisów ? Pytanie, Czy U.S. nie zakwestionuje mi zmiany opodatkowania niższą stawką. Przypomnę, że w Polsce nie mieszkam i nie zamierzam wracać.