Author Archives: Piotrek

Umowa najmu instytucjonalnego lokalu

Najem instytucjonalny to całkowita nowość w naszym systemie prawnym. Czy czeka nas prawdziwa rewolucja na rynku najmu? Na pewno osiągniemy wyższy stopień specjalizacji profesjonalnych inwestorów. Najem instytucjonalny chroni głównie ich interesy. Continue reading

Umowa najmu instytucjonalnego lokalu i inne planowane zmiany w Ustawie o ochronie praw lokatorów

Już niemal przesądzone jest, że czeka nas kolejna mała rewolucja w zakresie umów najmu mieszkań. 12 lipca 2017 roku wpłynął do Marszałka Sejmu Rządowy projekt ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości (druk sejmowy nr 1726), a 20 lipca ustawa została uchwalona przez Sejm. Aktualnie skierowano ją do prac w Senacie.  Temu projektowi przyglądałem się już od dawna, gdy był procedowany na poziomie ministerialnym.

Continue reading

Podzielniki – jak rozliczać z najemcą koszty ogrzewania

Dość często zdarza się, że najemca zwalnia nasze mieszkanie w czasie trwania sezonu, w którym rozliczane roczne opłaty za ogrzewanie. W tej sytuacji stajemy przed dylematem, jak sprawiedliwie podzielić koszty ciepła by z jednej strony nie mieć straty, a z drugiej strony by najemca nie zapłacił więcej niż powinien. Czy to jest w ogóle możliwe?  Continue reading

Jak nie pisać do najemców

Czasami zdarza się, że strony umowy najmu pozostają w lekkim konflikcie. Jedna ze stron czegoś oczekuje, a druga nie za bardzo ma ochotę sprostać żądaniu. Często w takim wypadku strony zaczynają do siebie pisać. Jest to właściwy kierunek, bowiem w ten sposób wyrażamy swoje stanowisko w sposób pozwalający na zachowanie go do celów dowodowych. Niestety zdarza się, że strony niezbyt fortunnie formułują swój przekaz. Continue reading

W razie awarii możesz wejść do wynajmowanego mieszkania wbrew woli najemcy

Jeżeli w wynajmowanym lokalu ulatnia się gaz albo nastąpiła inna awaria czy chociażby istnieje zagrożenie wystąpienia takiej awarii, to wynajmujący może wejść do lokalu przy wyraźnym sprzeciwie najemcy lub pozostałych domowników. Wynajmujący w takiej sytuacji może wejść do mieszkania nawet pod nieobecność najemcy. Powinien jednak ściśle stosować się do opisanych w tym wpisie procedur. Continue reading

Odszkodowanie od gminy za niedostarczenie lokalu socjalnego

Gmina powinna zapewniać lokale socjalne i dostarczać je w odpowiednim terminie. Gdy tego nie czyni wobec osób uprawnionych, to zobowiązana jest do zapłaty odszkodowania właścicielowi lokalu, który zajmowany jest przez uprawnione do lokalu socjalnego osoby. Continue reading

Odszkodowanie za zajmowanie mieszkania po ustaniu najmu

odszkodowanie-za-bezumowne-korzystanie-z-lokalu

Gdy najemca lokalu mieszkalnego, po zakończeniu umowy najmu, nie chce się wyprowadzić, wynajmującemu należy się co miesiąc odszkodowanie. W zależności od statusu byłego najemcy, różna jest jednak jego wysokość oraz podstawa prawna.  Continue reading